วัตถุประสงค์ของโครงการ

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลักที่ท่าเรือแหลมฉบัง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีรายละเอียดของงานหลัก ๆ ดังนี้

1.   งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

2.   งานก่อสร้างย่านขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟ ประกอบด้วย

·       ลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟ (Rail Yard) พร้อมรางรถไฟภายในลานขนถ่ายฯ

·       รางรถไฟทางคู่จากสถานีรถไฟแหลมฉบังเข้ามายังลานขนถ่ายฯ

·       ลานกองเก็บตู้สินค้า

3.   งานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย

·       อาคารสำนักงาน

·       อาคารซ่อมบำรุง (Workshop)

·       โรงอาหาร (Canteen) และห้องสันทนาการ (Amenities)

·       ประตูทางเข้าและตรวจสอบตู้สินค้า (Checking Post)

4.   งานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น

·       สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)

·       อาคารห้องปั๊มน้ำดับเพลิง

·       ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ (Diesel/Gas Dispensing Station)

·       ลานฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องจักรและการซ่อมแซมนอกอาคารซ่อมบำรุง

·       ที่จอดรถ (Car Park)

5.   งานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบด้วย    

·       ระบบถนน

·       ระบบระบายน้ำ

·       ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

6. งานดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

7.  งานจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า สำหรับยกตู้สินค้าขึ้นลงรถไฟ (Rail Mounted Gantry Crane) แบบ 1 Over 3 ขนาด 6 ราง สามารถยกตู้สินค้าน้ำหนักไม่น้อยกว่า 60 เมตริกตันใต้สเปรดเดอร์  จัดเรียงซ้อนตู้สินค้าได้สูง 6 ชั้น จำนวน 1 คันซ้อนตู้สินค้าได้ 4 ชั้น จำนวน 2 คัน

8.  งานจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า (Rubber Tyred Gantry Crane) แบบ 6+1 สามารถยกตู้สินค้าน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน ใต้สเปรดเดอร์

Visitors: 20,746